Bảng giá dưới áp dụng cho những sản phẩm nằm ngoài các ưu đãi đặc biệt. Sản phẩm chạy chương trình sẽ có những ưu đãi phí ship riêng theo từng hạng mục.