Bảng giá dưới áp dụng cho các sản phẩm đang không trong chương trình khuyến mãi. Các sản phẩm chạy chương trình sẽ có những ưu đãi phí ship riêng theo từng hạng mục.